Till och från Tuvelyckan reser man enkelt kollektivt via Öresundstågen, Pågatågen, SJ intercity och Skånetrafikens bussar.