Etapp ett påbörjades 2017 och i detta område har man byggt etappvis sedan dess. Just nu pågår byggnation av 100 bostadsrättslägenheter i projektet Brf Parklyckan.