I första etappen skedde första inflyttningen i torghuset hösten 2018. I etapp 2 så kan den första inflyttningen ske tidigast 2026 beroende på när vi kan byggstarta kommande kvarter.