Grunden klar för Torghuset

Markarbetet pågår för det som ska bli det centrala Torghuset, här kommer det finnas både boende och lokaler för handel och restaurang. Är du intresserad av att etablera här så kontakta Jenny på Part förvaltning AB tel 035-295 90 80 eller skicka email till jenny@partforvaltning.se

Fler nyheter

Till toppen