• Bostadsrätter
  Bostäder: 100
  Inflyttning 2024 - Försäljning pågår
 • Bostadsrätter
  Bostäder: 7
  Färdigställt 2022
 • Äganderätter
  Bostäder: 12
  Färdigställt 2021
 • Äganderätter
  Bostäder: 16
  Färdigställt 2021
 • Hyresrätter / Lokaler
  Bostäder: 84
  Färdigställt 2020
 • Hyresrätter / Lokaler / Service
  Bostäder: 82
  Färdigställt 2018
 • Bostadsrätter
  Bostäder: 21
  Färdigställt 2018