I första etappen har man uppfört 63 villor eller radhus och 152 lägenheter. BRF Parklyckan med 100 lägenheter är under produktion och ska vara inflyttningsklara hösten 2024. i etapp två kommer det att finnas byggrätter för ca 800 bostäder.