Ja det kommer att finnas hyresrätter, bostadsrätter men även äganderätter.