Det är trivsamt att röra sig i området och enkel att mötas. Det öppna landskapet och stranden är nära och hela området har en grön känsla. Både bebyggelse och växter hör samman med platsen med materialval och karaktärsdrag.