Tuvelyckan växer med kvarter med högre bebyggelse närmast stationen och lägre mot villorna och havet. Vid områdets entré och torg finns butiker och i anslutning till den stora parken finns förskola. Allékantade gator och gröna promenadstråk binder samman stadsdelen med omgivningarna.